Hizmet Standartlarımız

  • Ütopya hizmet verdiği partnerlerinin hedeflerine, en az maliyet ve  zaman kaybetmeden ulaşması için gerekli bütün tedbirleri alır.
  • Verdiği hizmette,projeye en uygun kişi ve yöntemleri kullanır.
  • Karşısındakini anlamaya çalışırken, tecrübelerini de aktarır.Olası sonuçları değerlendirmeye alır.
  • Hiçbir özel bilgiyi etrafıyla paylaşmaz,her proje , yalnızca sahibi ve Ütopya arasındadır.
  • Çalıştığı bütün işlerin altında imzası olduğu bilinciyle, projeyi kendi kişisel projesi gibi çalışır.
  • Mükemmel bir biçimde yapamayacağı hiçbir işi yapabilecek gibi görünmez.Normal yapabilmek başarımız sayılmaz!
  •  Başkasının,başka firmaların yaptığı işleri nemalanmak adına hiçbir zaman kötülemez.İş değerlendirmelerinde her zaman objektiftir.
  • Müzik, film ve yayın alanında,hayatı güzelleştirecek,gerek sanat, gerekse performans olarak yeni  bir duruş sergileyecek her tavrı,  olanakları ölçüsünde  destekler.
  • Yaptığımız bütün işlerde revizyon hakkı vardır!